Spänntabell typ 32/1000D
 
  Kustområden Inte kustområden Special skyddsområde
Säkerhetsklass  2 3 2 3 2 3
                 
28/60 Tak över 3º 1 fack 3,00 3,00 3,25 3,25 3,50 3,50
    2/3 fack 3,00 3,00 3,25 3,25 3,50 3,50
  Plant tak 1 fack 0 0 0 0 0 0
    2/3 fack 0 0 0 0 0 0
  Vägg 1 fack 0 0 0 0 0 0
    2/3 fack 0 0 0 0 0 0
                 
40/72 Tak över 3º 1 fack 3,44 3,18 3,71 3,48 3,74 3,74
    2/3 fack 3,44 3,18 3,77 3,48 4,17 3,84
  Plant tak 1 fack 3,50 3,50 3,50 3,50 3,52 3,52
    2/3 fack 3,93 3,71 3,99 3,77 4,05 3,82
  Vägg 1 fack 3,84 3,56 4,17 3,87 4,58 4,26
    2/3 fack 3,84 3,56 4,17 3,87 4,58 4,26
                 
60/92 Tak över 3º 1 fack 3,98 3,69 4,19 4,05 4,19 4,19
    2/3 fack 3,98 3,69 4,39 4,05 4,88 4,49
  Plant tak 1 fack 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91
    2/3 fack 4,68 4,33 4,99 4,65 5,00 5,00
  Vägg 1 fack 4,43 4,12 4,84 4,49 5,32 4,94
    2/3 fack 4,43 4,12 4,84 4,49 5,32 4,94
 
80/112 Tak över 3º 1 fack 4,49 4,15 4,72 4,58 4,72 4,72
    2/3 fack 4,49 4,15 4,96 4,58 5,53 5,09
  Plant tak 1 fack 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33
    2/3 fack 5,31 4,92 5,38 5,33 5,42 5,42
  Vägg 1 fack 4,97 4,63 5,42 5,05 5,99 5,56
    2/3 fack 4,97 4,63 5,42 5,05 5,99 5,56
                 
100/132 Tak över 3º 1 fack 4,92 4,55 5,15 5,02 5,15 5,15
    2/3 fack 4,92 4,55 5,45 5,02 6,08 5,59
  Plant tak 1 fack 4,79 4,79 4,79 4,79 4,97 4,79
    2/3 fack 5,89 5,68 5,91 5,91 5,91 5,91
  Vägg 1 fack 5,53 5,04 5,92 5,23 6,53 6,06
    2/3 fack 5,53 5,04 5,92 5,23 6,53 6,06
                 
120/152 Tak över 3º 1 fack 5,18 4,80 5,21 5,21 5,15 5,15
    2/3 fack 5,18 4,80 5,75 5,30 6,29 5,59
  Plant tak 1 fack 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87
    2/3 fack 5,90 5,68 5,91 5,91 5,91 5,91
  Vägg 1 fack 5,71 5,31 6,22 5,81 6,87 6,46
    2/3 fack 5,71 5,31 6,22 5,81 6,87 6,46

Byggnad:

9,0 m hög              
  15º taklutning  
  Nerböjning vägg 1/150, tak 1/250          
                 
 
     
     
  Till toppen  
     
  Panelbyg Aps  -  Gråhedevej 7, Ådum, DK-6880 Tarm  -  Tel. +45 8832 1770  -  info@panelbyg.se