Spänntabell stålplåter
 
  Kustområden Inte kustområden Special skyddsområde
Säkerhetsklass  2 3 2 3 2 3
Takprofil 32/1000D
0,55 mm 1450 1450 1540 1540 1620 1620
1900 1650 2030 1760 2130 1860
1800 1740 1920 1850 2050 1940
0,75 mm 1630 1630 1740 1740 1840 1840
2220 2220 2370 2370 2490 2490
2030 2030 2170 2170 2280 2280
Väggprofil 32/1000W
0,55 mm 1830 1830 1940 1940 2070 2070
2440 2250 2640 2640 2820 2790
2270 2270 2420 2420 2580 2580
0,75 mm 2060 2060 2200 2200 2340 2340
2800 2800 2980 2980 3180 3180
2570 2570 2730 2730 292 2920
Bygghöjd <= 9,0 m              
Belastning enligt NEN 6702 TGB 1990  
Tolerans takprofil 1/250, väggprofil 1/150          
 
     
     
  Till toppen  
     
  Panelbyg Aps  -  Gråhedevej 7, Ådum, DK-6880 Tarm  -  Tel. +45 8832 1770  -  info@panelbyg.se